Kvalitetspolicy

 

Denna kvalitetspolicy omfattar följande företag inom koncernen för Förvaltningsaktiebolaget Alveus:

 

Inom Alveus-koncernen har vi erfarenhet av renovering och underhåll av fastigheter som spänner över 100 år. Vi strävar efter att ha branschens kunnigaste medarbetare och åtar oss lika lätt att restaurera en K-märkt kulturbyggnad, som uppdrag som omfattar mer moderna byggnader. I vår tjänsteportfölj ingår, förutom restaurerings- och renoveringsarbeten, tjänster inom finsnickeri, byggservice, byggnadsplåtslageri, glasmästeri, fönsterhantverk, hussvampsanering samt uthyrning av utrustning.

Vi levererar solid kvalitet

Kvalitet för oss innebär bland annat att vi ska uppfylla de krav som myndigheter, kunder och andra intressenter ställer på oss och att vi ständigt ska förbättra vårt arbetssätt ur kvalitetssynpunkt genom cirkulär erfarenhetsåtervinning. Det innebär att det ska finnas en kvalitetsplan eller motsvarande i alla våra uppdrag/projekt, samt att kvalitetskontroller/egenkontroller utförs innan resultatet levereras till dig som kund.

Kvalitet innebär också att alla våra samarbetspartners och underentreprenörer utvärderas löpande, avseende hur väl de uppfyller vår uppförandekod och våra kvalitetsrutiner. Om de inte håller måttet ersätts de med någon som kan möta våra krav.

Vi har kompetensen

Hos oss har varje anställd möjlighet att utvecklas och gå vidare till nya utmaningar inom företagen. Vi vet att den praktiska erfarenhet som hantverkare besitter är en ovärderlig tillgång i rollen som arbetsledare eller projektledare.

Resultatet av vår filosofi har blivit en organisation som lär sig mycket snabbare, levererar exceptionellt hantverk till dig som kund, och ett stort gäng engagerade och glada hantverkare som älskar sina jobb och stannar länge.

 


 

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Tillbaka till om O.A. Tobiason.