Patrik Liljeros

Patrik följde med en kompis till Oslo när han var 19 och började arbeta som snickare. Sedan dess har han arbetat i Danmark, renoverat statsministerns arbetsplats i Norge och byggt ekologiska hus i Tyskland. 2015 började han jobba på Tobiason som arbetsledare för snickarteamet. Förutom att utföra snickeriarbeten beställer han material, ser till att arbetet flyter på och att logistiken fungerar.

– Mina vardagar börjar i ottan, jag bor i Varberg så jag går upp 4.20 på morgnarna för att åka till jobbet. Uppdragen ser olika ut beroende på vilken typ av fastigheter man jobbar med.

Just nu arbetar Patrik och hans kollegor med balkongrenoveringar. De bilar bort framkanter på betongbalkonger, skapar nya formar och gjuter om. Andra projekt kan innefatta rivning och återställning av fastigheter efter hussvampangrepp, monteringsuppdrag eller listdragning.

– Jag stormtrivs här på företaget. Man arbetar med så många olika slags sysslor och har frihet under ansvar. Jag tycker att det är roligast att jobba med trä, att hantera lister, dörrar och montera fönster. Men variationen är viktig. På många företag jobbar snickarna nästan bara med montering, men på Tobiason gör vi mycket riktigt snickeri.

Ett projekt han särskilt minns är ett restaureringsarbete av en fastighet i Lorensberg, där uppdraget var att återställa allt till ursprungligt skick.

– Fasaden var klädd i tegel men vi gjorde mycket snickeriarbete inomhus. Vi satte in allmogelister, bytte fönster och dörrar och monterade nya gipstak.

Många moment är utmanande för snickare, det är viktigt att alla delar är väl genomförda för att slutresultatet ska bli bra. Men det är extra viktigt att all finish ser bra ut, till exempel ytor, listning och foder.

– En annan utmaning som kan uppstå när vi jobbar här i Göteborg är att vi måste lära oss att bygga snett eftersom många hus har drabbats av sättningar. Det går inte att använda vattenpass, som utgår från raka vinklar. Istället får man titta ordentligt, mäta och följa gamla former för att det ska bli rätt.

– Jag kan inte välja ett verktyg som är viktigast, så jag väljer två: skruvdragaren och multicuttern.

Patrik Liljeros

Patrik Liljeros