Fasadrenoveringar i Göteborg

Skansen Lejonet, Göteborg

O.A. Tobiason restaurerade fasaden på Skansen Lejonet 2008

Byggnadsfirman O.A. Tobiason har i generationer gjort fasadrenoveringar av både vanliga och ovanliga byggnader i Göteborg med omnejd. Vi förknippas ofta med restaurering av k-märkt och kulturbyggnader, men är lika bekväma med att rätta till 80-talsbyggen och rusta upp miljonprogram. Skansen Lejonet (granit, sent 1600-tal), Kapellplatsen 2 (tegel och putsade pilastrar, 1920-tal) och GöteborgsOperan (puts, 1990-tal) är tre exempel som visar på vår spännvidd.

Göteborgs och Västsveriges varma somrar, kalla vintrar och blöta, blåsiga höstar är en unik påfrestning för fasader. Det är omväxlande sol, fukt, frost, salt och vind som ställer extra höga krav på din fastighets klimatskydd. För att lämna vidare ett snyggt resultat som håller länge behövs det kunskap, noggrannhet och bra material.

Med vårt grundmurade kunnande inom material, tekniker och stilar är vi samlare och bärare av viktig kunskap. När det behövs jobbar våra duktiga hantverkare också nära specialister och byggnadsantikvarier för att nå bästa möjliga resultat.

Läs gärna om våra senaste fasadrenoveringar i Göteborg – och kontakta oss om du vill ha hjälp att inspektera eller åtgärda din fasad.

Fasadrenoveringar i Göteborg

Skansen Lejonet, Göteborg

O.A. Tobiason restaurerade fasaden på Skansen Lejonet 2008

Byggnadsfirman O.A. Tobiason har i generationer gjort fasadrenoveringar av både vanliga och ovanliga byggnader i Göteborg med omnejd. Vi förknippas ofta med restaurering av k-märkt och kulturbyggnader, men är lika bekväma med att rätta till 80-talsbyggen och rusta upp miljonprogram. Skansen Lejonet (granit, sent 1600-tal), Kapellplatsen 2 (tegel och putsade pilastrar, 1920-tal) och GöteborgsOperan (puts, 1990-tal) är tre exempel som visar på vår spännvidd.

Renovering och restaurering av tegel, puts och balkonger

Fasaden är byggnadens klimatskydd, tänk på den som ett bra funktionsplagg. Olika fasader har olika förutsättningar och behöver underhållas på olika sätt. Tegelfasader behöver underhållas och renoveras med jämna mellanrum.

Animation med en hand som smular sönder murbruk. Bruket har inte åldrats bra. Mintensgatan, Göteborg.

Fog och bruk åldras och tappar hållbarhet och skyddande förmåga. På den här fasaden räckte det inte att byta fogar – även kalkbruket som höll samman murverket var illa åtgånget av tid och försurning. 

Trasiga stenar behöver bytas, fogar fräsas ut och ersättas och rörelsefogar ersättas eller konstrueras, under vissa perioder konstruerades fasader med inga eller för få sådana. Mellan stenarna i tegelfasader, och i andra stensatta fasader, finns dels ett bruk som håller samman stenarna, och dels en yttre fog som är mer väderbeständig och skyddar bruket och konstruktionen bakom fasaden. Inte olikt fogarna mellan kakelplattorna i ett badrum eller kök. Fogarna behöver fräsas ut och ersättas med jämna mellanrum, görs det ordentligt håller fasaden väldigt länge. Slarvar man med att laga eller ersätta trasiga fogar blir hela fasaden mer ansatt på kortare tid.

Putsfasader behöver också underhållas och repareras för att fungera som väderskydd. För att de ska hålla vätan borta behöver en putsfasad hålla lagom tätt, precis som ett par bra kängor är det bra om det ändå kan andas. Putsade fasader målar vi därför oftast med silikatfärg, en mineralfärg som fungerar som putset självt och släpper ut fukt så att den inte stannar i väggarna. Här berättar vi lite mer om hur silikatfärg fungerar.

En annan sak vi ofta åtar oss är balkongrenoveringar. Balkonger behöver underhållas och inspekteras regelbundet för att vara säkra att vistas på och under. På sätt och vis innebär de också en påfrestning på fasaden – de riskerar att leda in fukt och vatten eftersom de går genom klimatskyddet och fäster i byggnadens stomme.

Göteborgs och Västsveriges varma somrar, kalla vintrar och blöta, blåsiga höstar är en unik påfrestning för fasader. Det är omväxlande sol, fukt, frost, salt och vind som ställer extra höga krav på din fastighets klimatskydd. För att lämna vidare ett snyggt resultat som håller länge behövs det kunskap, noggrannhet och bra material.

Med vårt grundmurade kunnande inom material, tekniker och stilar är vi samlare och bärare av viktig kunskap. När det behövs jobbar våra duktiga hantverkare också nära specialister och byggnadsantikvarier för att nå bästa möjliga resultat.

Läs gärna om våra senaste fasadrenoveringar i Göteborg – och kontakta oss om du vill ha hjälp att inspektera eller åtgärda din fasad.