Fasadrenovering, Brf. Vintergatan, Länsmansgården

O.A. Tobiason påbörjar fasadrenoveringen på HSB Brf. Vintergatans fastigheter i Länsmansgården. 

Carl Antonsson
Carl Antonsson 031-83 06 45 carl@tobiason.se