Fasadrenovering av Brf Guldberget

Byggnadsställningar täcker en sida av ett högt hus i gult tegel. Guldberget, Göteborg.

Fasadrenoveringen på Brf Guldberget är i full gång.

Carl Antonsson
Carl Antonsson 031-83 06 45 carl@tobiason.se