Arbetsplatsolycka på Engelbrektsgatan

Notera: Det finns en nyare nyhet om denna händelse

Vid lunchtid tisdagen den 27:e februari rasade en byggnadsställning på Engelbrektsgatan i Göteborg. Carl Antonsson, VD O.A. Tobiason: 

Vi är väldigt lättade över att ingen människa kommit till skada, varken i vår personal eller bland förbipasserande.

Jag vill inte spekulera i vad som kan ha orsakat olyckan, Arbetsmiljöverket och Göteborgspolisen har påbörjat utredningar som vi hoppas ska ge uttömmande svar. Vi hjälper dem och bistår med allt de kan tänkas behöva. För oss är det väldigt viktigt att bakgrunden klarläggs på ett seriöst sätt. Det är också viktigt att inte dra förhastade slutsatser, utan avvakta tills att det finns ett underlag.

Det är i en sådan här situation glädjande att kunna konstatera att vår organisation och krisberedskap fungerat väl. Vi var snabbt på plats med ledning och personal på olycksplatsen och har från första stund samarbetat med räddningstjänst, polis och fastighetsägare.

Sedan olyckan har all vår tid ägnats åt att tillsammans ta hand om vår personal, erbjuda stöd och se till deras behov. Jag vill också betona hur utomordentligt stolt jag är över kollegornas agerande vid olyckstillfället.

Tillsammans med övriga ledningspersoner finns jag tillgänglig för att svara på frågor från media och allmänhet om det inträffade. Men vi kommer som sagt inte att spekulera i orsaker, utan avvaktar där de utredningar som är igång.

Carl Antonsson
Carl Antonsson 031-83 06 45 carl@tobiason.se