Florence Hedström

Florence är ganska ny hos OA Tobiason, hon började i oktober 2016 som löneadministratör och ekonomiassistent. Hon har en bakgrund inom restaurangbranschen, men vidareutbildade sig och började jobba som konsult på en redovisningsbyrå. Som redovisningskonsult hade hon många byggföretag som kunder, så övergången till att arbeta på ett sådant som Tobiason kändes naturlig.

– Det är en härlig stämning på Tobiason. Man hjälps åt och jobbar tillsammans som ett team, även om var och en hanterar sina egna sysslor.

Som redovisningskonsult upplevde Florence att hon hanterade projekt som redan var avklarade. Hon blev inblandad först när allt arbete redan var gjort.

– Här på Tobiason är jag istället en del i verksamheten och jobbar framåt tillsammans med kollegor.

Florence arbetar med både Tobiason och systerföretagen Skadex och Kålltorps Glasmästeri.

– Mina arbetsdagar varierar, den ena dagen är inte den andra lik. Just mixen av arbetsuppgifter är det jag uppskattar mest med jobbet.

Just nu arbetar hon med kundfakturor och hanterar löpande bokföring, in- och utbetalningar och sjukfrånvaro.

– Och lönehantering, det är nog den uppgift jag gillar bäst.

Vissa veckor tar löneadministreringen upp nästan all hennes tid, det är många anställda i bolagen och extraarbetare som jobbar på timmar.

Vilket verktyg jag inte klarar mig utan? Datorn! Utan den hade mina arbetsuppgifter varit en väldigt stor utmaning.

Florence Hedström

Florence Hedström